QIP Infium download | QIP 2005 download | QIP 2010 download

Webový online překladač do češtiny

Mimo téma

Webový online překladač do češtiny

Nový příspěvekod Xeelee » pát 11. květen 2007 21:14

Znáte nějaký kvalitní webový online překladač do češtiny?
Něco jako http://google.cz/translate_t pro češtinu.
Narazil jsem na dva.

http://slovnik.zcu.cz/online/index.php
+ Stránka je po překladu anglicky a překlad se zobrazuje jako bublinová nápověda.
+ Můžete si vybrat, jaké slovo je v kontextu s textem nejvhodnější.
+ Můžete si nechat přeložit i jednotlivá slovíčka.
+ Projekt je licencován jako GNU/FDL, takže pokud vám ve slovníku nějaké slovo schází, tak ho můžete na hlavní stránce jednoduše přidat.
- Pokud se stránka překládá déle než 30s, tak nastane error a překládání se ukončí.
Ukázka: ICQ EULA

http://www.tranexp.com:2000/Translate/result.shtml
Překládá pouze vložený text.
! Přijdete o veškeré formátování včetně ukončení řádku.
- Vyplivne to, co mu přijde nejlepší. (WTFOMGROFL)
Překlad je omezen na text o maximální délce 10 000 znaků.
Ukázka (překládáno po částech):
DŮLEŽITÝ Oznámení Být příjemný bankovka aby člen určitý ICQ služba is ne do cvičení do dítě chybějící- 13 dlouhá doba of věk. -li ono ale jděte až k ICQ's pozornost docela důvěryhodný prostředek aby jeden evidovat právo užívání is jeden dítě chybějící- 13 dlouhá doba of věk ICQ vůle anulovat aby právo užívání účet. Rovněž být příjemný bankovka aby člen určitý ICQ služba a kultura počítače , ačkoliv s nejčetnější Internovaná osoba přiložení , ar zranitelný až k mnohostranný bezpečí číslo a odtud požadovat být mít za to unsecured. Do using člen určitý ICQ služba a kultura počítače a člen určitý Internovaná osoba obvykle , tebe može být náchylný k mnohostranný dávat v sázku , včetně mezi jiní : * Expozice až k nepříjemný důležitý a / či částečný , včetně bez delimitace , kontaminovat archiv. * Neoprávněný bezprávní zasáhnutí of tvůj samota během , či ačkoliv jeden končit of , tvůj cvičení či jiný cvičení of člen určitý osoustava. Spoofing , naslouchač , funění spamming , faleš heslo , trápení , klam , falzifikát , " podvod ", elektronický dopustit se přehmatu , porušení , zaseknout nuking , osoustava kontaminace včetně bez delimitace cvičení of počítačový virus , sbíra červy a Trojan podkova kauzální neoprávněný , poškodit či škodlivý přístup a / či hledání of hlášení a data dále tvůj počítač a druhý brloh of činnost aby moci dokonce být mít za to nemanželský. * Neoprávněný expozice of hlášení a důležitý tebe dát pozor či poslaný , dále či docela člen určitý ICQ osoustava až k druhý právo užívání , člen určitý široká veřejnost či jakýkoliv druhý specifický nazvat do kdo člen určitý hlášení a důležitý was ne nastávající snoubenec do tebe. -li tebe činit ne přát si až k být podrobený až k tezaury dávat v sázku , tebe ar poradil rozcházet se v názorech cvičení člen určitý ICQ služba a kultura počítače. Dále , být příjemný činit ne cvičení člen určitý ICQ služba a kultura počítače do " mise Kritický " či " objem Citlivý " přiložení a cíl. Za účelem čeho tato úsek " mise Kritický " přiložení a cíl mám mít v úmyslu přiložení a cvičení aby moci končit do poškodit ; " objem Citlivý " mám mít v úmyslu jakýkoliv hlášení či data tebe činit ne přát si až k být námezdník přístupný a všeobecně přístupný až k Internovaná osoba právo užívání. Být příjemný bankovka aby do každý a každý Internovaná osoba přiložení , člen určitý IP adresovat of člen určitý odesílatel is neurč. člen celek část of člen určitý TCP IP korouhev dohoda o komunikaci of člen určitý Internovaná osoba , a pocínovat být citát do jakýkoliv osoba až k člen určitý komunikace schůze using jakýsi kultura počítače a / či železářské zboží. Rovněž bankovka aby člen určitý IP samota být nápadným rysem čeho , výprava až k dovolit neurč. člen ICQ právo užívání až k dobýt člen určitý expozice of jeho / ji IP adresovat dále ICQ is darovat až k tebe ačkoliv jeden pohodlí ale a does ne chránit jeden celý bez- - expozice of tvůj IP adresovat. Do člen určitý ICQ kultura počítače čas of služba být příjemný konat přehlídku člen určitý následující Koncový uživatel Bezuzdnost Souhlas , člen určitý ICQ Samota Chytrost , Přijatelný Cvičení Chytrost , Obyčej Zpozoruje ICQ Jet Zpozoruje a jakýkoliv druhý čas of služba dokázat přístupný dále či docela http:/www.icq.com/ právní /./ Vždycky šek do člen určitý nejnovější čas of služba přístupný dále či docela http:/www.icq.com/ právní /./ Evropan Anglická národní vlajka ICQ právo užívání dovídat se a dovolit člen určitý vyvolání of osobní hlášení do člen určitý Spojené státy. Bezuzdnost Člen určitý ICQ koncový uživatel kultura počítače ( člen určitý " kultura počítače is bytost bezuzdnost až k tebe do ICQ Inc. , bezplatně , a is darovat až k tebe dále neurč. člen " ačkoliv IS " báze , do tvůj domácí osobní cvičení ale , náchylný k člen určitý čas a dostat se do dobré kondice of tato koncový uživatel bezuzdnost souhlas ( člen určitý " souhlas "). Být příjemný číst tato Souhlas úplně dříve using člen určitý Kultura počítače. Do using člen určitý Kultura počítače či jakýkoli z člen určitý ICQ Služby , tebe přiznat aby tebe a takový cvičení ar držet na uzdě někoho co nevidět náchylný k člen určitý opatrnost of člen určitý ICQ Čas of Služba , přístupný dále či docela http:/www.icq.com/ právní /./ Jakýkoliv doporučení udělal do tato Souhlas až k ICQ " mám být myslit až k mít been udělal až k ICQ Inc. its pomocní , nástupci , postupník , a přijmoval , jakož i jakýkoliv hosté aby dohlížet na ICQ Inc. , přímo či nepřímý , a jakýkoliv druhý pomocný of aby kontrolovatelný hosté. Tvůj Interpretace Tebe popisovat a právo aby tebe mít člen určitý přiměřený právní funkce až k pustit se do tato Souhlas. Tebe dále popisovat a právo aby tebe vůle cvičení člen určitý Kultura počítače ale do právoplatný cíl a podle čeho tato Souhlas , a aby tebe vůle ne cvičení člen určitý Kultura počítače až k porušit jakýkoliv právní stav , nařízení či náboženský úkon či jakýkoliv dobrý of ICQ či jakýkoliv tercie osoba , včetně , bez delimitace , jakýkoliv dobrý of samota , obecná známost , autorské právo , autorské osvědčení či chráněný název. Tebe popisovat a právo aby tebe ar při nejmenším 13 dlouhá doba dávný. Člen určitý Kultura počítače a člen určitý ICQ Služby ar NE DO CVIČENÍ DO DÍTĚ CHYBĚJÍCÍ- 13 DLOUHÁ DOBA OF Věk. -li ono ale jděte až k ICQ's pozornost docela důvěryhodný prostředek aby jeden evidovat právo užívání is jeden dítě chybějící- 13 dlouhá doba of věk ICQ vůle anulovat aby právo užívání účet. ICQ Čas of Služba Tato Souhlas a člen určitý ICQ čas of služba dokázat přístupný dále či docela http:/www.icq.com/ právní /, včetně člen určitý ICQ Samota Chytrost , Přijatelný Cvičení Chytrost , Obyčej Zpozoruje a jakýkoliv druhý použitelný čas of služba dokázat přístupný tam ( kromě toho tato Souhlas , člen určitý ICQ Čas of Služba ") mám přiložit až k jakýkoliv cvičení of jakýkoliv líčení of člen určitý Kultura počítače a člen určitý ICQ Práce. Jestliže ne dokonalý uvédl jindy , ono is čistit aby člen určitý použitelný ICQ Čas of Služba dokázat mám rovněž přiložit až k jakýkoliv cvičení of člen určitý ICQ Tkanivo poloha , jakýkoliv přiložení , čep - do , služba , kultura počítače , dílčí , funkčnost či plán jmenovat či udělal přístupný do ICQ a až k jakýkoliv kultura počítače přiložení aby kontrast dále is odpírač do , autorita člen určitý funkčnost a právo užívání podstoupit of , či upotřebit , až k jakýkoliv míra , přímo či nepřímý , do its člen určitý ICQ V případě kontradikce mezi jakýkoliv opatrnost of tato Souhlas a jakýkoliv opatrnost do jakýkoli z člen určitý ICQ Čas of Služba dokázat , člen určitý opatrnost of tato Souhlas mám mít převahu nad. Dešifrování ICQ nabídka lokalizovat a chápat líčení of člen určitý Kultura počítače , člen určitý ICQ Služby a tato Souhlas. ICQ is ne nutně člen určitý spisovatel of člen určitý dešifrování. Tebe ar vědom si aby jakýkoliv bez- - Anglicky citát darovat , kerý během člen určitý instalace běh , člen určitý registrace běh , do jakýkoli z člen určitý ICQ Služby dialog , člen určitý ICQ Tkanivo poloha či do poměr s kým člen určitý ICQ Čas of Služba dokázat is jeden dešifrování of člen určitý originál Anglicky citát , a is darovat do pohodlí ale. Člen určitý chápat citát može být neúplný či nepřesný. ICQ does ne právo či chránit člen určitý přesnost , bezúhonnost či completeness of člen určitý dešifrování. V případě něčeho jakýkoliv nedůslednost mezi člen určitý chápat citát a člen určitý originál Anglicky citát , Angličané citát mám mít převahu nad. Tebe moci mít been darovat s LingoWare dešifrování kultura počítače do člen určitý Kultura počítače. Cvičení of člen určitý LingoWare kultura počítače je podřízen člen určitý LingoWare Čas of Služba dokázat přístupný v http:/www.lingoware.com/ anglicky admin /license.htm./ ICQ Služby Jako součást člen určitý Kultura počítače ICQ is dejme tomu tebe omezený přístup až k člen určitý ICQ přenosový článek , osoustava , Tkanivo poloha , kam vítr, tam plášť ICQ Přiložení , komerční činnost příbuzný k tomu či jakýkoliv část o tom ( jít s duchem času Kultura počítače či jakýkoliv část o tom , hromadný , člen určitý ICQ Služby "). Člen určitý ICQ Služby či jakýkoliv část o tom , moci rovněž být přístupný do či docela druhý kultura počítače přiložení. Do přijmovaní člen určitý čas of tato Souhlas tebe souhlasit aby ICQ is dopustit až k hranice , odepřít , jmenovat neobvyklý časová přednost do neobvyklý právo užívání , aktualizovat či anulovat nějaký či celek of člen určitý funkčnost of člen určitý ICQ Služby kdykoliv , bez dřívější oznámení. Burza of Funkčnost Člen určitý ICQ Služby či jakýkoliv část o tom včetně bez delimitace , jakýkoliv líčení of člen určitý Kultura počítače dosadit dále tvůj počítač , člen určitý přístup až k člen určitý ICQ Služby dejme tomu až k tebe či až k jakýkoliv druhý právo užívání a člen určitý availability a funkčnost of jakýkoliv ICQ být nápadným rysem čeho a být v činnosti , včetně bez delimitace ICQ Přiložení , može být burza , aktualizovat added až k , omezený či ohraničit , kdykoliv , dočasný či permanentní , bez oznámení , do jakýkoliv domlouvat či ne domlouvat do ICQ do its chodidlo mlčenlivost (" burza of Funkčnost "). Do člen určitý vyvarování se of nejistota , jeden Burza of Funkčnost može být platí až k člen určitý Kultura počítače jíž dosadit dále tvůj počítač. ICQ moci vybrat až k , aby ne is ne uložit za povinnost až k , předložit či dar neobvyklý hodnost of služba a přehled být strážníkem , neobvyklý hladina of přístup či ne přístup v celek a neobvyklý časová přednost až k neobvyklý právo užívání či až k neobvyklý být v činnosti , či až k právo užívání of neobvyklý líčení of člen určitý Kultura počítače a člen určitý ICQ Služby , či předložit a přidat nový rysy do člen určitý běh či do budoucí líčení of člen určitý Kultura počítače a člen určitý [ICQ]] Služby , včetně do Kultura počítače jíž dosadit dále tvůj počítač , aby moci být příčinou funkčnost či of , či of rysy Tebe souhlasit až k baissista člen určitý dávat v sázku of a držet ICQ neškodlivý do jakýkoliv a celek dojem aby člen určitý Burza of Funkčnost a Dar of Neobvyklý Služby moci mít na sobě tebe a tvůj schopnost až k cvičení člen určitý Kultura počítače a člen určitý ICQ Služby , do celý či částečně , do komunikace s tercie částečný či jejich schopnost až k spojit se s tebe. Omezení dále Cvičení Tebe souhlasit rozcházet se v názorech (1) jmenovat či cvičení jakýkoliv kultura počítače druhý než člen určitý Kultura počítače darovat do ICQ či do Amerika Online Inc. , či jakýkoliv přijmout o tom , až k dát zapsat tvůj ICQ číslo a heslo či až k přístup člen určitý ICQ Služby , bez člen určitý dokonalý napsáný autorizace of ICQ ; (2) citát hlášení dle člen určitý ICQ Služby , couvat inženýr , rozrušit disassemble , pozměnit , druhopis , délat kopírka , jmenovat derivace práce dle , být rozšířen či darovat jiní jít s duchem času Kultura počítače , člen určitý ICQ komunikace či jakýkoliv či Tebe dále souhlasit až k být věren čemu celek soudní proces a nařízení vskutku ohledně čeho tvůj cvičení of člen určitý Kultura počítače a člen určitý ICQ Služby , a tebe souhlasit až k odškodnit ICQ its důstojník , činiteli , zaměstnanec a režisér do jakýkoliv náhrada škody vydat se ačkoliv jeden končit of jeden narušení of tato úsek. Definitivní , tebe moci ne autorizovat či pomáhat jakýkoliv tercie osoba až k činit jakýkoli z člen určitý majetek kreslit do tato úsek. Tebe Moci Cvičení člen určitý ICQ Přenosový článek do Právoplatný Cíl Ale Tebe moci cvičení člen určitý ICQ Služby rysy offerings a objem do právoplatný cíl ale. Tebe moci ne (1) dát zapsat právo užívání detail of jiný osoba jít s duchem času cíl of napodobit aby osoba , (2) dát zapsat detail , hlášení či důležitý do narušení of člen určitý duševní vlastnictví dobrý of jakýkoliv osoba , (3) dát zapsat detail , hlášení či důležitý aby ICQ mít za to až k být odporný , či (4) poslat nevyžádaný hromadný e - dát na poštu , džunka e - dát na poštu či nevyžádaný hromadný běžný poselstvi. Tebe moci ne posta dále či dopravit docela člen určitý ICQ Služby jakýkoliv důležitý aby (1) porušit či porušit do jakkoli v sázku dobrý of jiní is nemanželský , hrozit , hanlivý , pohanění , invazní of samota či obecná známost dobrý , domácí jazyk , neslušný , profanovat , neslušný či jindy nepříjemný , (3) dodat mysli být vodičem aby chtěl bych jmenovat jeden trestní pohoršení , (4) darovat domoci se vyššího postavení až k ochotný dluhy , či (5) jindy porušit jakýkoliv právní stav. Tebe rovněž moci ne odvážit se jakýkoliv být vodičem aby , do ICQ's judgment , obmezit nač či blokovat jakýkoliv druhý právo užívání dle using či být šťasten člen určitý ICQ Služby či člen určitý Kultura počítače , včetně bez delimitace člen určitý obec plochy. Tebe souhlasit až k odškodnit ICQ its důstojník , činiteli , zaměstnanec a režisér do jakýkoliv náhrada škody vydat se ačkoliv jeden končit of jeden narušení of tato úsek. Tebe Musit Mít člen určitý Dotovat Dobrý až k Posta Důležitý v rozhlase ICQ Přenosový článek Tebe mám ne přesouvat , posta či jindy délat přístupný v rozhlase ICQ Služby jakýkoliv důležitý chráněno právem copyrightu , chráněný název či druhý majitelé dobrý bez člen určitý dokonalý dovolení of člen určitý majitel of člen určitý autorské právo , chráněný název či druhý majitelé dobrý. Tebe ar odpovědný do determinant kerý autorské právo , chráněný název či druhý majitelé dobrý chránit takový důležitý. Tebe mám být jenom zodpovědný za jakýkoliv náhrada škody končit dle jakýkoliv nedodržení of autorské právo , chráněný název či druhý majitelé dobrý , či jakýkoliv druhý poškození končit dle jakýkoliv přesouvat , postilion či pokora. Člen určitý postilion či submitting of důležitý v rozhlase ICQ Služby is dále vychovatelka mezi námi důležitý ICQ Čas of Služba dokázat. Majitelé Dobrý ICQ owns celek duševní vlastnictví do člen určitý ICQ Služby a člen určitý majitelé ICQ báze dat , včetně aby ne ne omezený až k ICQ dílčí a algoritmy , a přístup až k člen určitý ICQ Služby kam vítr, tam plášť celek. Člen určitý ICQ Služby moci být dělitelný či být zapojen objem darovat do tercie částečný či tercie osoba tkanivo polohy. Celek hodnost a duševní vlastnictví dobrý do a až k jakýkoliv objem kdo može být přístupy docela člen určitý ICQ Služby , a is ne jindy majitel do ICQ is člen určitý divadelní rekvizity of člen určitý dotyčný objem majitel a može být chránit do použitelný autorské právo či druhý duševní vlastnictví soudní proces a monografie. ICQ owns jeden autorské právo do člen určitý volba , koordinace , uspořádání a zdražení of takový objem. Tato Souhlas dar tebe ne dobrý až k cvičení takový objem. Tebe moci ne uspravit , oznámit , dopravit , akcidenční sazba , podílet se na něčem do člen určitý doprava či prodej of , jmenovat derivace práce či do jakkoli hrdinský čin člen určitý objem of člen určitý ICQ Služby či jakýkoliv část of ono. Až na ačkoliv jindy dokonalý dopustit chybějící- autorské právo , tebe moci ne číslo redistribute , oznámit , akcidenční sazba či komerční hrdinský čin jakýkoliv důležitý dle člen určitý ICQ Služby bez člen určitý dokonalý dovolení of ICQ. Ne část of člen určitý objem v rozhlase ICQ Služby može být opatřený do jeden počítač až na do osobní a bez- - komerční cvičení. ICQ , ČLEN URČITÝ KVÉST Emblém , ČLEN URČITÝ ICQ PŘENOSOVÝ ČLÁNEK a / či druhý ICQ plod doporučení v tom ar chráněný název a / či servicemarks of ICQ. Druhý plod a druh jména či cíly može být člen určitý chráněný název či servicemarks of jejich dotyčný vlastnictví. Ne bezuzdnost is dejme tomu až k tebe do tato Souhlas , jeden nebo druhý dokonalý či absolutní , až k cvičení jakýkoliv chráněný název servicemark , jména , či emblém of ICQ , včetně ICQ a člen určitý kvést emblém. -li tebe domnívat se aby tvůj práce 3sg.préz.od have been kopírka a is přístupný v rozhlase ICQ Služby do jisté míry aby jmenovat porušení autorského práva , přikročit k http:/www.icq.com/ právní /copyright.html do pokyny dále jak? až k dotyk ICQ. Samota Chytrost Do using člen určitý ICQ Služby , či jakýkoliv část o tom , tebe souhlasit a přiznat aby člen určitý detail tebe vybrat až k posta v rozhlase mnohostranný ICQ režisér , během člen určitý registrace jednání či potom , včetně během cvičení of člen určitý ICQ Služby , ar všeobecně přístupný a námezdník přístupný až k Internovaná osoba právo užívání a člen určitý obec , jestliže ne explicit, označení konce ve starých rukopisech uvédl jindy. ICQ is ne odpovědný do jakýkoliv hlášení , včetně bez delimitace online a offline poselstvi a druhý brloh of interpersonální komunikace přístupný dále či docela člen určitý ICQ Služby , právo užívání osobní údaje , právo užívání posta Tkanivo poloha důležitý , právo užívání ICQ Bíly Blok postilion , podrobit dále či docela člen určitý ICQ Služby či bydlit v rozhlase ICQ kam vítr, tam plášť. ICQ moci vyhladit , chod , odstranit , bránit , mačkat či pozměnit jakýkoliv či celek of takový hlášení bez dřívější oznámení , do funkční či jakýkoliv druhý domlouvat. Do druh do tebe až k cítění mírný do komunikace using člen určitý ICQ Služby ICQ 3sg.préz.od have přijmen za vlastního jeden samota chytrost aby ovládat právo užívání samota do komunikace pomocí člen určitý ICQ Služby. Člen určitý ICQ Samota Chytrost jasně se vyjádřit jak? ICQ hromadit uses , a prozradit osobní hlášení do poměr s kým tvůj cvičení of člen určitý ICQ Služby , jakož i člen určitý volba ICQ darovat tebe kolem takový uses a dělení. Tebe pocínovat konat přehlídku člen určitý běh líčení of tato chytrost do být na návštěvě http:/www.icq.com/ právní /privacy.html./ Do tvůj cvičení of jakýkoli z člen určitý ICQ Služby , tebe autorizovat člen určitý inkaso , cvičení , a dělení of osobní hlášení do ICQ ačkoliv darovat do chybějící- ICQ's někdy - běh Samota Chytrost. Monitorovaní Jestliže ne napsat do ICQ , člen určitý hlášení tebe přístup či dostat do using člen určitý ICQ Služby , člen určitý mnohostranný ICQ režisér a přehled , a hlášení poslaný až k tebe do druhý právo užívání is darovat mezi námi právo užívání is dát zapsat či posta do je , a is ne kontrolovatelný verified či indosovat do ICQ do jakkoli. ICQ 3sg.préz.od have člen určitý dobrý , aby ne ne člen určitý povinnost , až k třídní dohlížitel takový objem přístupný dále či docela člen určitý ICQ Služby , až k končit dodržení jít s duchem času ICQ Čas of Služba a jakýkoliv druhý fungující krotit aby može být pevně ustanovený do ICQ čas od času. ICQ 3sg.préz.od have člen určitý dobrý do its chodidlo mlčenlivost až k pořídit konečnou úpravu filmu , brak až k posta či chod jakýkoliv objem či druhý důležitý poslaný pomocí , podrobit až k , přesouvat až k , či posta dále či docela člen určitý ICQ Služby. Bez hranice člen určitý postoupit ICQ 3sg.préz.od have člen určitý dobrý , aby ne ne člen určitý povinnost , až k pořídit konečnou úpravu filmu či chod jakýkoliv objem či druhý důležitý aby ono , do its chodidlo mlčenlivost , nález až k být doma narušení of člen určitý opatrnost of tato Souhlas či člen určitý ICQ Čas of Služba , jakýkoliv právní stav , či ačkoliv is nutný do člen určitý krytí of právo užívání samota , člen určitý vyvarování se of spam , či ačkoliv jindy odhodlaný do ICQ do its chodidlo mlčenlivost. Právo užívání mám mrtvola jenom odpovědný do člen určitý objem of jejich poselstvi. Tebe přiznat a souhlasit aby ICQ mám ne předpokládat či mít jakýkoliv dluhy do jakýkoliv čin či nečinnost do ICQ pokud se týče jakýkoliv být vodičem v člen určitý ICQ Služby. Golfové hřiště až k Druhý Služby Člen určitý ICQ Služby být dělitelný rysy a funkčnost aby moci článek tebe či darovat tebe s jakýsi doporučení a funkčnost až k tercie částečný Tkanivo polohy , režisér , kam vítr, tam plášť , obvody , osoustavy , hlášení a báze dat , aplikační programové prostředky ,, plán , plod či služby (" druhý Služby "). Tezaury rysy a funkčnost ar darovat do ICQ ale ačkoliv jeden pohodlí. Nedávno Služby ar ne kontrolovatelný do ICQ do jakkoli a ICQ is ne odpovědný do člen určitý objem of jakýkoliv takový Druhý Služby , či jakýkoliv článek kazeta tam. Člen určitý nabídka of tezaury rysy does ne obsahovat rubopis of nedávno Služby do ICQ. Do dodatek ICQ does ne indosovat jakýkoliv služba či plod aby može být nabídka do jakýkoliv tercie osoba inzerovaní docela člen určitý ICQ Služby. Do ne příhoda mám ICQ být náchylný k někdo do jakýkoliv poškodit vznikaní dle či důvod mezi námi pro boha či cvičení of nedávno Služby či člen určitý hlášení či důležitý přístupy docela nedávno Služby. Tercie Částečný Obvody Člen určitý ICQ Služby být dělitelný funkčnost a služby aby dovolit odesílání , dát či dostat hlášení mezi ICQ právo užívání a mezi ICQ právo užívání a bez- ICQ právo užívání , kdo može být běžet štafetu či doprava docela obec , společenství , tercie částečný či druhý obvody , osoustavy , kam vítr, tam plášť , Tkanivo polohy či přiložení (e.g. telefon a buněčný obvody e - dát na poštu kam vítr, tam plášť ) (" tercie Částečný Obvody "). Člen určitý Tercie Částečný Obvody ar ne kontrolovatelný do ICQ do jakkoli a ICQ mám ne být odpovědný do člen určitý čin availability , funkčnost , jakost , či spolehlivost of jakýkoli z člen určitý Tercie Částečný Obvody či člen určitý hlášení poslaný , doručitel , běžet štafetu , doprava či dostat docela člen určitý Tercie Částečný Obvody. Přes cokoli v tom ICQ does ne právo či chránit aby člen určitý hlášení poslaný , běžet štafetu , doprava či doručitel docela Tercie Částečný Obvody vůle část toku řeky mezi dvěma ohyby its cíl , či its bezvadný adresovat či příjemce , či aby člen určitý detail of člen určitý příjemce či odesílatel ar bezvadný či přesný. Pokora of Hlášení ICQ does ne potřeba až k dostat jakýkoliv drzý , tajný či majitelé hlášení a důležitý dle tebe docela člen určitý ICQ Tkanivo poloha ICQ's dát na poštu a e - dát na poštu adresovat , člen určitý ICQ Služby či do jakýkoliv druhý cesta. JAKÝKOLIV HLÁŠENÍ ČI DŮLEŽITÝ PODROBIT ČI POSLANÝ AŽ K ICQ , VYHNAT DOMÁCÍ KOMUNIKACE MEZI JEDEN PRÁVO UŽÍVÁNÍ A DRUHÝ PRÁVO UŽÍVÁNÍ ABY AR NE NÁSLEDULNĚ UDĚLAL PŘÍSTUPNÝ AŽ K ICQ , VŮLE BÝT MYSLIT Rozcházet se v názorech BÝT DRZÝ ČI Tajný. Do submitting či odesílání dokázat , hlášení či druhý důležitý (" důležitý ") až k ICQ či do postilion hlášení dát zapsat v rozhlase mnohostranný ICQ režisér a jet , a poselstvi v rozhlase ICQ poselstvi prkna tebe (1) právo aby tebe mít ne dobrý of jakýkoliv druh až k člen určitý Důležitý , a aby až k člen určitý nejlépe of tvůj vŘdomosti nikdo jiný osoba 3sg.préz.od have jakýkoliv dobrý až k člen určitý Důležitý ; (2) dar ICQ neurč. člen neomezený , nekonečný , neodvolatelný bezuzdnost až k cvičení , kopírovat , akcidenční sazba , a - Odvolání of Záruky ČLEN URČITÝ Kultura počítače ICQ SLUŽBY A ČLEN URČITÝ HLÁŠENÍ DAROVAT DO ČLEN URČITÝ MNOHOSTRANNÝ ICQ Režisér , PŘEHLED A BÁZE DAT IS DAROVAT DÁLE NEURČ. ČLEN " ačkoliv IS , AČKOLIV Přístupný " Báze. ICQ DÍLA NE A TAKTO SPECIFIČNĚ POPÍT CELEK Záruky , DOKONALÝ ČI Důsledek , Včetně , BEZ Delimitace THOSE OF MERCHANTABILITY , BEZ- NEDODRŽENÍ A VHODNOST DO JEDEN BLIŽŠÍ OKOLNOST Cíl , Pokud se týče ČLEN URČITÝ Kultura počítače , ČLEN URČITÝ ICQ Služby , ČLEN URČITÝ ICQ Kam vítr, tam plášť Kultura počítače , ČLEN URČITÝ ICQ TKANIVO POLOHA ČI JAKÝKOLIV HLÁŠENÍ Poslaný , DORUČITEL ČI DOSTAT DO PRÁVO UŽÍVÁNÍ DÁLE ČI DOCELA ČLEN URČITÝ Kultura počítače , ČLEN URČITÝ ICQ Kam vítr, tam plášť Kultura počítače , ČLEN URČITÝ ICQ TKANIVO Poloha , ČLEN URČITÝ ICQ SLUŽBY ČI ČLEN URČITÝ MNOHOSTRANNÝ ICQ REŽISÉR A Přehled , JESTLIŽE NE TAKOVÝ ZÁRUKY AR PRÁVNÍ Neschopný čeho Inhibice. ICQ DOES NE Právo , CHRÁNIT ČI DÉLAT JAKÝKOLIV INTERPRETACE OHLEDNĚ ČEHO ČLEN URČITÝ Cvičení AVAILABILITY , SPOLEHLIVOST ČI ČLEN URČITÝ KONČIT OF ČLEN URČITÝ CVIČENÍ OF ČLEN URČITÝ Kultura počítače , ČLEN URČITÝ ICQ SLUŽBY A ČLEN URČITÝ PŘÍSTUP AŽ K ČLEN URČITÝ ICQ Kam vítr, tam plášť , ČI ČLEN URČITÝ HLÁŠENÍ DAROVAT DO ČLEN URČITÝ MNOHOSTRANNÝ ICQ Režisér , PŘEHLED A BÁZE DAT DO ČAS OF ČLEN URČITÝ Přesnost , Spolehlivost , Jakost , Pádnost , Stálnost COMPLETENESS CURRENTNESS , ČI JINDY OF JEJICH OBSAH ČI Plod , JESTLIŽE NE TAKOVÝ ZÁRUKY AR PRÁVNÍ Neschopný čeho Inhibice. ČLEN URČITÝ ČISTÝ DÁVAT V SÁZKU Pokud jde o ČLEN URČITÝ KONČIT A ČIN OF ČLEN URČITÝ Kultura počítače , ČLEN URČITÝ ICQ SLUŽBY A PŘÍSTUP AŽ K ČLEN URČITÝ ICQ KAM VÍTR, TAM PLÁŠŤ ČI ČLEN URČITÝ MNOHOSTRANNÝ ICQ REŽISÉR A PŘEHLED Data IS PŘEDPOKLÁDAL DO Tebe. ICQ does ne právo či chránit aby celek Kultura počítače líčení mám být darovat s podobný hodnost a hladina of služba , rysy , funkčnost a člen určitý schopnost až k cvičení , člen určitý ICQ Služby. ICQ does ne právo či chránit (1) aby jakýkoliv plán či hlášení vůle mít kdy of infekce do počítačový virus , sbíra červy Trojan podkova či něco jiného manifestovaně kontaminace či ničivý properties ; (2) aby člen určitý hlášení přístupný dále či docela člen určitý ICQ Služby vůle ne být dělitelný dospělý - orient důležitý , či důležitý kdo nějaký celistvost moci myslit nepříjemný ; (3) aby člen určitý ICQ Služby a člen určitý být v činnosti či služby akrobat do ICQ vůle být nepřerušený či dluh - drzý ; či (4) aby nedostatek do člen určitý ICQ Služby vůle být bezvadný. Tebe ar jenom odpovědný až k izolát kultura počítače a hlášení , popravit anti - kontaminace kultura počítače a jindy přijmout opatření až k pojistit aby kultura počítače či hlášení , -li kontaminovat či nakazit , vůle ne poškodit tvůj hlášení či osoustava. Bezpečí a Samota Delimitace Tebe přiznat aby tebe ar vědom si of bezpečí a samota delimitace do člen určitý ICQ Služby včetně člen určitý delimitace of bezpečí , samota a ověření pravosti odměřa a rysy ; (2) aby data a hlášení v rozhlase ICQ Služby može být náchylný k naslouchač , funění spoofing , falzifikát spamming , " podvod ", porušení , faleš heslo , trápení , klam , elektronický dopustit se přehmatu , zaseknout nuking , osoustava kontaminace včetně počítačový virus , sbíra červy a Trojan podkova kauzální neoprávněný , poškodit či škodlivý přístup až k , či hledání of , hlášení a data dále tvůj počítač ; (3) aby hlášení , data či poselstvi moci ne část toku řeky mezi dvěma ohyby jejich cíl či moci část toku řeky mezi dvěma ohyby neurč. člen chybný Aktivovaní tezaury rysy bonus člen určitý dávat v sázku aby tercie částečný vůle být schopný až k pouštět se do tvůj počítač. Tebe přiznat aby , ačkoliv s nejčetnější Internovaná osoba přiložení (i.e. e - dát na poštu ), tam ar jakýsi dávat v sázku spojoval s přijmovaní či spodní zakládání archiv docela ICQ. Takový dávat v sázku obsahovat aby ne ar ne omezený až k (1) poškodit až k tvůj počítač , (2) poškodit až k jakýkoliv data či archiv opatřený dále tvůj počítač ICQ právo užívání prohlídka tvůj IP adresovat , a (4) archiv tebe díl s druhý ICQ právo užívání bytost redistributed a opotřebovaný bez tvůj vŘdomosti. Omezený Dluhy DO NE PŘÍHODA VŮLE ICQ BÝT Náchylný k JAKÝKOLIV OSOBA ( já ) DO JAKÝKOLIV Nepřímý , Zvláštní , Kárný , NAHODILÝ ČI DOMÝŠLIVÝ NÁHRADA ŠKODY ( včetně , ABY NE NE OMEZENÝ Až k , NÁHRADA ŠKODY DO Ztráta OBCHOD Výdělky , OBCHOD Překážka , Ztráta PLÁN ČI Hlášení , A ČLEN URČITÝ Do téže míry ), ČI JAKÝKOLIV DRUHÝ NÁHRADA ŠKODY VZNIKANÍ DO Jakkoli Bez ČLEN URČITÝ AVAILABILITY , Cvičení , DŮVĚRA Dále , ČI Neschopnost k CVIČENÍ ČLEN URČITÝ Kultura počítače , ČLEN URČITÝ ICQ Přenosový článek , ČLEN URČITÝ ICQ Služby , MNOHOSTRANNÝ REŽISÉR A PŘEHLED ČI JAKÝKOLIV DRUHÝ 'INFORMATION' , DOKONCE -LI ICQ MÁM MÍT BEEN PORADIL OF ČLEN URČITÝ Možnost TAKOVÝ Náhrada škody , A BEZHLEDNÝ OF ČLEN URČITÝ Tvar Čin , KERÝ DO Brát na sebe , Bezpráví , ČI Jindy ii ) DO JAKÝKOLIV ČINIT SI NÁROK NA NĚCO ATTRIBUTABLE ČI PONĚVADŽ NĚJAKÝ STAVY ČI JURISDIKCE ČINIT NE DOVOLIT ČLEN URČITÝ INHIBICE ČI ČLEN URČITÝ DELIMITACE OF DLUHY DO DOMÝŠLIVÝ ČI NAHODILÝ Náhrada škody , DO TAKOVÝ STAVY ČI Jurisdikce ICQ 'S DLUHY MÁM BÝT OMEZENÝ AŽ K ČLEN URČITÝ MÍRA DOPUSTIT DO Právní stav. Do ne příhoda vůle ICQ 's dluhy pokud se týče tato Souhlas nemírně něco dělat člen určitý celek of ( já ) člen určitý činit tebe paid ( -li tebe paid ) až k ICQ do člen určitý Kultura počítače , či ii ) člen určitý přůměr měsiční přístup dát spropitné paid do tebe až k tvůj lokálka telefon hosté či komunikace dárce , jenom a specifičně do přístup až k člen určitý ICQ Služby. Člen určitý čistý dávat v sázku pokud jde o člen určitý jakost a čin of člen určitý ICQ Služby , a člen určitý přesnost , přiměřenost completeness , bezúhonnost , pádnost a jakost o tom či of jakýkoliv druhý hlášení is jít s duchem času právo užívání. Brát Být strážníkem Jestliže ne dokonalý uvédl až k tebe do ICQ , člen určitý ICQ Služby ar darovat až k tebe bezplatně. Jestli vůbec mzda byli udělal do jakýkoliv důležitý , povahové vybavení , plod či služby aby balík či nabídka jakýkoliv část of člen určitý ICQ Služby , či do přístupení člen určitý ICQ Služby docela jakýkoliv nástupiště či přenosový článek , tebe přiznat , aby takový mzda byli udělal do člen určitý povahové vybavení , plod , služby či přístup nabídka , a ne do člen určitý skutečný ICQ Služby. Jakýkoliv telefon či druhý komunikace brát vydat se do tebe až k přístup člen určitý ICQ Služby ar tvůj odpovědnost. Od té doby tezaury brát ar tvůj odpovědnost , tebe požadovat dotyk tvůj lokálka telefon hosté či komunikace dárce -li tebe mít jeden otázka kolem kerý tvůj přístup doprava jakýkoliv dálkové řízení brát či druhý mostné brát dle tvůj lokalizace. Ážio Služby Tam može být dodatečný brát až k cvičení či přístup jakýsi ážio či podpis objem , plod či služby (" ážio Služby ") dále či docela člen určitý ICQ Služby. Člen určitý Ážio Služby može být náchylný k dodatečný čas a dostat se do dobré kondice , kdo vůle doplněk tato Souhlas. Tebe vůle potřebovat až k souhlasit až k takový dodatečný čas a dostat se do dobré kondice aby přístup jakýkoliv Ážio Služby. Komunikace Dle ICQ ICQ moci poslat ( já ) zpozoruje kolem tvůj cvičení of člen určitý ICQ Služby , včetně jakýkoliv zpozoruje pokud jde o narušení of cvičení ii ) aktualizovat , a iii ) propagační hlášení , až k tvůj ICQ číslo či až k neurč. člen e - dát na poštu adresovat darovat do tebe dále či docela jakýkoli z člen určitý ICQ Služby. Do více hlášení být příjemný konat přehlídku člen určitý ICQ Samota Chytrost ( přístupný v http:/www.icq.com/ právní /privacy.html ). Evropan Právo užívání Do using člen určitý ICQ Služby ICQ právo užívání do člen určitý Evropan Anglická národní vlajka dovídat se a dovolit člen určitý vyvolání of osobní hlášení do člen určitý Spojené státy. Koncovka ICQ moci kdykoliv ohraničit tvůj ICQ číslo či přístup až k člen určitý ICQ Služby , anulovat , burza , držet de - barevný pruh , předložit neobvyklý doplňkové příslušenství a rysy až k neobvyklý právo užívání či držet na uzdě dle nakladatelský ICQ čísla či jakýkoliv druhý detail of člen určitý právo užívání dát pozor v rozhlase mnohostranný ICQ režisér a přehled do jakýkoliv domlouvat , včetně , bez delimitace , -li ono , do its chodidlo mlčenlivost , mít za to tvůj cvičení až k být unacceptable , či v případě něčeho jakýkoliv mezera do tebe|tobě of tato Souhlas či člen určitý ICQ Čas of Služba ( jeden nebo druhý přímo či docela mezera of a ICQ 3sg.préz.od have ne povinnost až k darovat tebe jeden výstraha dříve něž koncovka of tvůj cvičení of člen určitý ICQ Služby. Podepřít Tebe dovídat se aby tvůj cvičení of člen určitý ICQ Služby is v tvůj drahý dávat v sázku a aby ICQ darovat ne pomoc druhý než člen určitý hlášení posta v rozhlase ICQ Tkanivo poloha nalézt v http:/www.icq.com/ pomoci./ ICQ is chybějící- ne povinnost až k darovat tebe s jakýkoliv dluh korektura , aktualizovat , aktualizovat , hmyz neměnný a / či zdražení of člen určitý Kultura počítače či jakýkoliv ICQ Služba. Dobrý a Hojivý Tebe souhlasit aby tato Souhlas is ne nastávající snoubenec až k konferovat a does ne konferovat jakýkoliv dobrý či hojivý na jakýkoliv osoba druhý než člen určitý částečný až k tato Souhlas. Tebe rovněž dovídat se a souhlasit aby člen určitý ICQ Čas of Služba , včetně ICQ's naléhavost of those být strážníkem , ar ne nastávající snoubenec až k konferovat , a činit ne konferovat , jakýkoliv dobrý či hojivý na jakýkoliv osoba druhý než ICQ. Tebe přiznat aby člen určitý ICQ Služby být dělitelný ICQ majitelé a drzý hlášení , a aby dělení of takový hlášení či užít nesprávně of člen určitý ICQ Služby vůle způsobit nenahraditelný bezpráví až k ICQ , nedostatečný kompenzovat do náhrada škody. Podle toho ICQ moci hledat a být v módě nařízení kontrast proti takový dělení či užít nesprávně či hrozit takový dělení či užít nesprávně , kromě jakýkoliv druhý právní hojivý aby može být přístupný. Budování Jestli vůbec část of tato Souhlas is held činit neschopným či unenforceable , aby část mám být chápat tímto způsobem důsledný s použitelný právní stav až k kárat , ačkoliv skoro ačkoliv možný , člen určitý originál cíl of člen určitý částečný , a člen určitý mrtvola část mám mrtvola úplně dohnat a dojem. Doprava of Dobrý ICQ moci doprava , přidělit sublicense či dát do zástavy do jakýkoliv obyčej jakýkoliv , jakýkoli z its dobrý a povinnost chybějící- tato Souhlas až k jeden pomocný , přijmout , nástupce o tom či až k jakýkoliv tercie osoba jakýkoliv , bez oznámení tebe či dostat tvůj souhlas. Tebe mám ne doprava , přidělit , delegát sublicense ani dát do zástavy do jakýkoliv obyčej jakýkoliv , jakýkoli z tvůj dobrý či povinnost chybějící- tato Souhlas. Například , a bez jakýkoliv delimitace , tebe mám ne doprava , přidělit , prodat či nabídka na prodej ICQ čísla , ani cena či dostat takový ICQ čísla dle jakýkoliv tercie osoba. Burza až k Souhlas ICQ moci změnit se z čeho , čas v pravý čas , člen určitý ICQ Čas of Služba s či bez jeden cenzurní povolení of jeden nový líčení of člen určitý Kultura počítače. Do jednotka až k cvičení člen určitý ICQ Služby , do jeden období days další jeden oznámení of takový burza 3sg.préz.od have been darovat v rozhlase ICQ přenosový článek či Tkanivo poloha do člen určitý nejdříve čas , tebe mít důležitost tvůj dovolit člen určitý nový či druhá korektura dát of člen určitý ICQ Čas of Služba. Náchylný k člen určitý postoupit , tebe dále souhlasit až k být dlužen mezi námi opatrnost of člen určitý bezuzdnost souhlas přístupný v rozhlase ICQ Tkanivo poloha v http:/www.icq.com/ právní /, -li takový bezuzdnost is vyrazný s jeden více moderní datle než aby v rozhlase bezuzdnost souhlas aby průvodní jev tvůj Kultura počítače. Elektronický Zpozoruje Do using jakýkoli z člen určitý ICQ Služby , tebe dovolit dostat právní nařídit komunikace , včetně zpozoruje , souhlasy , dělení či druhý hlášení do poměr s kým jakýkoli z člen určitý ICQ Služby electronically dle ICQ ( hromadný , " zpozoruje "). Tebe souhlasit aby ICQ všeobecně pocínovat poslat tebe elektronický Zpozoruje do ( já e - dát na poštu až k neurč. člen e - dát na poštu adresovat darovat do tebe , a / či ii ) do " bouchnout autobus " oznámení , " osoustava " oznámení , či jakýkoliv druhý tvar oznámení , dále jakýkoli z člen určitý ICQ Služby a / či do iii ) postilion člen určitý Zpozoruje dále jeden hlavní rozvádec blok či druhý blok of člen určitý důležitý služba. Tebe souhlasit aby jakýsi doplňkový či nadsazovat služby udělal přístupný až k ICQ právo užívání moci rovněž mít jejich drahý Oznámení jednání. Tebe musit mít jeden osobní počítač s jeden modem navázat přímé spojení až k jeden komunikace zdroj ( telefon , bezdrátový či broadband ), jeden Okna - báze či jeden Nepromokavý plášť - báze operační systém aby přístup elektronický komunikace. Tebe vůle potřebovat jeden kopírka připevnit až k tvůj osobní počítač až k forma jakýkoliv Zpozoruje. Tebe pocínovat aportovat neurč. člen elektronický číslo a jeden printable líčení of člen určitý ICQ Čas of Služba v http:/www.icq.com/ právní./ Člen určitý dodání of jakýkoliv Oznámení dle ICQ is efektivní kdy poslaný do ICQ , bezohledný of kerý tebe číst člen určitý komunikace kdy tebe dostat ono. Tebe moci odtáhnout tvůj dovolit dostat Zpozoruje electronically do anulovat či nesouvislost tvůj cvičení of člen určitý ICQ Služby. Zpozoruje a Výstrahy Tebe přiznat aby člen určitý mnohostranný noty , zpozoruje a výstrahy přístupný v rozhlase ICQ Služby , ar darovat ačkoliv jeden pohodlí ale. Člen určitý zahrnutí of takový does ne jmenovat neurč. člen povinnost dále ICQ až k darovat takový noty , zpozoruje a výstrahy do druhý bydliště či rysy of člen určitý ICQ Služby. Přežití Člen určitý opatrnost of tato Souhlas adresování omezení dále cvičení , odvolání of interpretace a záruky , beztrestnost povinnost , duševní vlastnictví , Ážio Služby a ovládat právní stav mám přežít člen určitý koncovka of tato Souhlas , tvůj cvičení of člen určitý ICQ Služby , a tvůj cvičení of či přístup až k Ážio Služby. Ovládat Právní stav a Fórum Tato Souhlas a člen určitý Čas of Služba mám být vychovatelka co nevidět chápat podle čeho člen určitý soudní proces of anglická republika of Virgínie , vyhnat its bitva of - právní stav krotit. Být příjemný bankovka aby tvůj cvičení of člen určitý ICQ Služby može být náchylný k druhý lokálka , stav , národní , a internacionál soudní proces. Tebe dokonalý souhlasit aby uzavřený jurisdikce do jakýkoliv činit si nárok na něco či debata s ICQ či poměr do jakkoli až k tvůj cvičení of člen určitý ICQ Služby bydlit do člen určitý námluvy of Virgínie a tebe dále souhlasit a dokonalý dovolit člen určitý cvičení of osobní jurisdikce do člen určitý námluvy of Virgínie do poměr s kým jakýkoliv takový debata včetně jakýkoliv činit si nárok na něco obsahovat ICQ či its přijmoval , pomocní , zaměstnanec , dodavatel , důstojník , režisér , dálkové spojení dárce a objem dárce. Vyvážení Dohlížet na Tebe souhlasit až k být věren čemu U.S. a druhý použitelný vyvážení dohlížet na soudní proces a rozcházet se v názorech vyvážení , opět - vyvážení či jindy doprava , do elektronický doprava či jindy , jakýkoliv objem či kultura počítače náchylný k omezení chybějící- takový soudní proces až k jeden národní cíl zabránit chybějící- takový soudní proces či až k jakýkoliv osoba až k koho vyvážení , opět - vyvážení či doprava ar zabránit chybějící- takový soudní proces , bez nejdříve být v módě , a někdy podrobit se s , jakýkoliv nutný pravidlo autorizace. Tebe dále souhlasit rozcházet se v názorech přesouvat až k ICQ jakýkoliv data či kultura počítače aby dělostřelectvo být vývozce bez dřívější napsáný pravidlo autorizace , včetně , aby ne ne omezený až k , jakýsi být typickým of kódování kultura počítače. Záhlavi Člen určitý záhlavi a hlavička opotřebovaný do tato Souhlas ar dodat do pohodlí ale a vůle ne působit člen určitý vyznam či analýza of tato souhlas. Člen určitý ICQ osoustava a člen určitý metodologie of its činnost ar chránit do US autorské osvědčení Ne. 6,449,344. Autorské právo c ) 1996 ICQ , Inc. Všechna práva vyhrazena


Stále bohužel platí, že co si nepřeložíte sami jako byste neměli.
Znáte něco lepšího?

ICQ EULA jsem si pro překlad vybral, protože to je opravdu ROFL čtení a srandy není nikdy dost.

pokud citaci neprectete ;) tak vyzkousejte zkratku Ctrl++ pro zvetseni pisma na strance (popr. Ctrl+- pro zmenseni) a Ctrl+0 pro defaultni velikost textu / funguje i kombinace Ctrl+kolecko
Chceš se na něco zeptat? podívej se jestli se to tu už neřešilo.
Cituj pouze části komentářů na které chceš reagovat.
Člen Pirátské strany
Uživatelský avatar
Xeelee
Šedá eminence qipim.cz
 
Příspěvky: 3947
Registrován: čtv 31. srpen 2006 16:17

Nový příspěvekod Dreamy » pát 11. květen 2007 21:46

Ja obvykle pouzivam PC Translator takze neviem. :)
Ked online tak googlom do anglictiny (napr. z nemciny - tam je text prelozeny skvelo)...
*a*
Být príjemný bankovka aby clen urcitý ICQ služba is ne do cvicení do dítì chybející

:D :D :D Krasne.
Uživatelský avatar
Dreamy
Uživatel QIPu
 
Příspěvky: 991
Registrován: ned 1. duben 2007 16:49

Nový příspěvekod Xeelee » pát 11. květen 2007 22:20

No vlastne existuje i cesky preklad od Atlasu ale neni to ono jak by rekla holcicka z reklamy na zdravi z posazavi.
Chceš se na něco zeptat? podívej se jestli se to tu už neřešilo.
Cituj pouze části komentářů na které chceš reagovat.
Člen Pirátské strany
Uživatelský avatar
Xeelee
Šedá eminence qipim.cz
 
Příspěvky: 3947
Registrován: čtv 31. srpen 2006 16:17

mno je to krasny..,

Nový příspěvekod Martin J. - Cetelon » pát 11. květen 2007 23:23

Mno je to krasny., touhle velikosti pisma by se mi to libilo jako tapeta..,
ale ke cteni to moc neni, a ten zanr taky neni moc pro me..,
:ff:Obrázek
Win XP Pro SP3, Win 10, QIP 2012 9380, ESET Smart Security 8.0.304.1, Mozilla Firefox 43.0, Mozilla Thunderbird 2.0.0.24
Uživatelský avatar
Martin J. - Cetelon
Moderátor
 
Příspěvky: 1879
Registrován: ned 3. září 2006 13:55
Bydliště: www.zaparkorun.eu

Nový příspěvekod cardi » sob 12. květen 2007 7:59

dreamwalker píše:Ja obvykle pouzivam PC Translator takze neviem. :)
Ked online tak googlom do anglictiny (napr. z nemciny - tam je text prelozeny skvelo)...
*a*


presne PC Translator je nej :)

edit Xeelee: zkracena citace / cituj jen text na ktery reagujes pls
Uživatelský avatar
cardi
Uživatel QIPu
 
Příspěvky: 611
Registrován: pon 11. prosinec 2006 20:10
Bydliště: Hl

Re: mno je to krasny..,

Nový příspěvekod Xeelee » sob 12. květen 2007 13:44

Martin J. - Cetelon píše:Mno je to krasny., touhle velikosti pisma by se mi to libilo jako tapeta..

Xeelee píše:pokud citaci neprectete ;) tak vyzkousejte zkratku Ctrl++ pro zvetseni pisma na strance (popr. Ctrl+- pro zmenseni) a Ctrl+0 pro defaultni velikost textu / funguje i kombinace Ctrl+kolecko

Ja to ve Firefoxu (ano je to on, jsem si jist) normalne prectu.

/edit: Z nekolika takovych screenu by se dal udelat nadherny ICQ EULA Wallpaper.
Chceš se na něco zeptat? podívej se jestli se to tu už neřešilo.
Cituj pouze části komentářů na které chceš reagovat.
Člen Pirátské strany
Uživatelský avatar
Xeelee
Šedá eminence qipim.cz
 
Příspěvky: 3947
Registrován: čtv 31. srpen 2006 16:17

Nový příspěvekod Martin J. - Cetelon » sob 12. květen 2007 15:39

jasne, da se to zvetsit, ale neplanoval jsem to vubec cist, tak jsem si jen skopiroval prvni radejk, a stacilo mi to v ten okamzik..

Edit:\\
a trosku jsem si hral, a udelal jsme ten walpaper.., je to sice spatne citelne, ale pochybuju, ze by to chtel nekdo cist..,

Obrázek
:ff:Obrázek
Win XP Pro SP3, Win 10, QIP 2012 9380, ESET Smart Security 8.0.304.1, Mozilla Firefox 43.0, Mozilla Thunderbird 2.0.0.24
Uživatelský avatar
Martin J. - Cetelon
Moderátor
 
Příspěvky: 1879
Registrován: ned 3. září 2006 13:55
Bydliště: www.zaparkorun.eu

LLoooLL

Nový příspěvekod hangar » ned 1. červenec 2007 23:06

Todle mě fakt dostalo
Tebe dále souhlasit rozcházet se v názorech přesouvat až k ICQ jakýkoliv data či kultura počítače aby dělostřelectvo být vývozce bez dřívější napsáný pravidlo autorizace , včetně , aby ne ne omezený až k , jakýsi být typickým of kódování kultura počítače.
Protože co je moc to je moc já teda smlouvy a podmínky nečet ale nemyslel sem s icq.inc ma smlouvu s dělostřelectvem.. :D :D :D
Text do příspěvků..newwím jak moc to má být inteligentní...?..když ty příspěvky budou stejnak takové tupé tak newím co bych pod ně asi přidával tipuju že budou nejspíš dlouhé nudné a hlavně o ničem...
Uživatelský avatar
hangar
Nováček
 
Příspěvky: 7
Registrován: ned 1. červenec 2007 18:24
Bydliště: Okolí ostravy...(Orlová)

Re: LLoooLL

Nový příspěvekod keyboo » ned 1. červenec 2007 23:15

hangar píše:Todle mě fakt dostalo
Tebe dále souhlasit rozcházet se v názorech přesouvat až k ICQ jakýkoliv data či kultura počítače aby dělostřelectvo být vývozce bez dřívější napsáný pravidlo autorizace , včetně , aby ne ne omezený až k , jakýsi být typickým of kódování kultura počítače.
Protože co je moc to je moc já teda smlouvy a podmínky nečet ale nemyslel sem s icq.inc ma smlouvu s dělostřelectvem.. :D :D :D


Počkej,tys to vážně četl? Dobrý, tenhle hrubej překlad je pro mě nečitelnej ... Klobouk dolu. Asi nepřišel ještě žádný dobrý překladač do ČJ z cizích jazyků - onlie,že?
Uživatelský avatar
keyboo
Uživatel QIPu
 
Příspěvky: 1489
Registrován: úte 24. duben 2007 15:40

Nový příspěvekod Xeelee » pon 2. červenec 2007 16:52

Pro preklad do cestiny je asi nejlepsi http://slovnik.zcu.cz/online/index.php .
Preklad v bublinove napovede je asi na dlouho nejschudnejsi reseni.
Naposledy upravil Xeelee dne pon 2. červenec 2007 17:26, celkově upraveno 1
Chceš se na něco zeptat? podívej se jestli se to tu už neřešilo.
Cituj pouze části komentářů na které chceš reagovat.
Člen Pirátské strany
Uživatelský avatar
Xeelee
Šedá eminence qipim.cz
 
Příspěvky: 3947
Registrován: čtv 31. srpen 2006 16:17

Nový příspěvekod hangar » pon 2. červenec 2007 16:59

Je pro správnou odpověd... http://slovnik.zcu.cz/online/index.php byla tam tečka navíc.. :P

/edit Xeelee: thx
Text do příspěvků..newwím jak moc to má být inteligentní...?..když ty příspěvky budou stejnak takové tupé tak newím co bych pod ně asi přidával tipuju že budou nejspíš dlouhé nudné a hlavně o ničem...
Uživatelský avatar
hangar
Nováček
 
Příspěvky: 7
Registrován: ned 1. červenec 2007 18:24
Bydliště: Okolí ostravy...(Orlová)

Re: Webový online překladač do češtiny

Nový příspěvekod Rastian » sob 29. listopad 2014 13:30

Vyskúšaj tento možno ti pomôže http://prekladac-viet.sk/ vyber si jazyky na preklad a uvidíš.
Rastian
Nováček
 
Příspěvky: 1
Registrován: sob 29. listopad 2014 12:42

Re: Webový online překladač do češtiny

Nový příspěvekod konopka » čtv 2. srpen 2018 10:43

Dobrý den, sice píšu pozdě ale pro případ, že by někdo stále vyhledával toto téma tak sem dám odkaz na https://www.prekladaczdarma.cz/ . Je to překladač, který mohu doporučit a sám ho využívám radši než google překladač.
konopka
 

Re: Webový online překladač do češtiny

Nový příspěvekod Flavius » úte 14. leden 2020 12:58

Stejně tyhle všechny překladače jen využívají Google translate API :D
www.parse-error.cz - nevíš si rady s MySQL?
Flavius
Nováček
 
Příspěvky: 2
Registrován: čtv 24. říjen 2019 13:05

Re: Webový online překladač do češtiny

Nový příspěvekod Zdenda » pát 15. květen 2020 10:51

To máte pravdu, všechno je to na podobném principu, ale záleží na preferencích. mám otázku, jak byste přeložili do angličtina "zakázková výroba" viz. zde https://www.attackpromotion.cz/textil/zakazkova-vyroba/ jedná se o textil, tak v tomto smyslu. Hledám něco podobného jako je na stránce, akorát to nebudu hledat v ČR ale v zahraničí, tak potřebuji vědět přesné znění. děkuji
Zdenda
 


Zpět na Mimo téma

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků